קבוצות

אחד המשתתפים חושב על קבוצה בראש, השאר צריכים לגלות מהי.