תיירים

הילדים מקבלים תפקיד חשוב: עליהם להגדיר מילים, בדיוק כמו מילונאי.