קפד ראשו קפד זנבו

במשחק הזה אנחנו לוקחים מילים ומסירים מהן את הראש או את הזנב, וכך נוצרת חידה כפולה.

חרוזים

שימוש בחרוזים עם ילדים יכול לגרום לדברים לקרות במהירות ובשמחה!